מציג 1 - 25 מתוך 185

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עמית

שם המשפחה

ונונו

מספר תעודת זהות

216896332

כיתה

כיתה ח

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך
פרטי הורה 1

אסתר ונונו

פרטי הורה 2

שמואל ונונו

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

יאיר

שם המשפחה

ביטון

מספר תעודת זהות

328409107

כיתה

כיתה י

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אריאלה ביטון

פרטי הורה 2

מיכאל ביטון

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

רעות

שם המשפחה

ביטון

מספר תעודת זהות

217243419

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אריאלה ביטון

פרטי הורה 2

מיכאל ביטון

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עמית

שם המשפחה

ארצי

מספר תעודת זהות

326158029

כיתה

כיתה י

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

טל ארצי

פרטי הורה 2

הדס ארצי

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

רותם

שם המשפחה

ארצי

מספר תעודת זהות

215951724

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

טל ארצי

פרטי הורה 2

הדס ארצי

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

יעל

שם המשפחה

ישראלי

מספר תעודת זהות

328347612

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

סיגל קולטון ישראלי

פרטי הורה 2

יגאל ישראלי

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

אלון

שם המשפחה

רובין

מספר תעודת זהות

229934876

כיתה

כיתה ח

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

שלי שמרלינג

פרטי הורה 2

אביעד רובין

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

נועם

שם המשפחה

רונא

מספר תעודת זהות

328407507

כיתה

כיתה ט

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אליס רונא

פרטי הורה 2

תומר רונא

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

שחר

שם המשפחה

רשף

מספר תעודת זהות

326735966

כיתה

כיתה ח

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

מיה רשף

פרטי הורה 2
חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

מיכל

שם המשפחה

רשף

מספר תעודת זהות

216633206

כיתה

כיתה ח

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

מכבי

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

עומרי רשף

פרטי הורה 2

מירב רשף

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

אביטל

שם המשפחה

ויינשטיין

מספר תעודת זהות

217677541

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אלכסנדרה ויינשטיין

פרטי הורה 2

דותן ויינשטיין

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

אורי

שם המשפחה

גז

מספר תעודת זהות

216545665

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אילנית גז

פרטי הורה 2

שרון גז

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

ערן

שם המשפחה

לואיס

מספר תעודת זהות

216180592

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

הדר לואיס

פרטי הורה 2

מיכאל לואיס

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עופרי

שם המשפחה

זייד

מספר תעודת זהות

329328876

כיתה

כיתה ט

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

גלית זייד

פרטי הורה 2

גל זייד

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עומר

שם המשפחה

שיר-רן

מספר תעודת זהות

329322994

כיתה

כיתה ט

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אייל שיר-רן

פרטי הורה 2

הדס שיר-רן

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

מתן

שם המשפחה

שרון

מספר תעודת זהות

326569852

כיתה

כיתה י

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

ענת טל שרון

פרטי הורה 2

שחף שרון

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

אייל

שם המשפחה

שרון

מספר תעודת זהות

217198712

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

ענת טל-שרון

פרטי הורה 2

שחף שרון

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

יאיר

שם המשפחה

קפלן

מספר תעודת זהות

331028001

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

אילונה קפלן

פרטי הורה 2

אשר קפלן

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עילום

שם המשפחה

רז

מספר תעודת זהות

325369148

כיתה

כיתה י

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

שירה ורדי רז

פרטי הורה 2

הראל רז

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

גיא

שם המשפחה

גימבשו

מספר תעודת זהות

328349014

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

רעות גימבשו

פרטי הורה 2

עמית גימבשו

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

דנה

שם המשפחה

אהרוני

מספר תעודת זהות

217206648

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך
פרטי הורה 1

סיון אהרוני

פרטי הורה 2

אלון אהרוני

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

שאנון

שם המשפחה

גורבצ'וב

מספר תעודת זהות

326761590

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

סדוביק ילנה

פרטי הורה 2

גורבציוב יבגני

חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

יהונתן

שם המשפחה

פרימור

מספר תעודת זהות

215922386

כיתה

כיתה ט

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

שלומית פרימור

פרטי הורה 2
חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

אייל

שם המשפחה

פרעמור

מספר תעודת זהות

327791059

כיתה

כיתה ז

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

שלומית אזולאי-פרימור

פרטי הורה 2
חתימת ההורים

פרטים אישיים של החניך/החניכה

שם פרטי של החניך/החניכה

עומרי

שם המשפחה

שני

מספר תעודת זהות

216650317

כיתה

כיתה ח

קופת חולים אליה משתייך התלמיד/התלמידה

כללית

דואר אלקטרוני מוסתר; דרוש Javascript.

אישורים וחתימות

הסכמה לכך שבני/בתי ת/יכלל במסגרת תוכנית מגן חינוך

הרינו מסכימים ונותנים את אישורנו לכך ש:

פרטי הורה 1

רונן שני

פרטי הורה 2
חתימת ההורים

Translate »
דילוג לתוכן