שמות החברים/ות בצוותנושא השינויאחר-רשמו את הנושאבשביל מה? מטרת הנושאתאור הנושאחשיבות הנושא
אהוד קוטליאר ועומר סלוקיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילהחשיפה למגוון רחב של התנסויות ותכנים על מנת לאפשר לכל חניך למצוא את הדרך בה הוא בא לידי ביטוי באופן המדויק לו ולהעשיר את עולמו.קמפוס חברתיהתנסות במיומנויות חיים הן אישיות והן קבוצתיות ולמידת העצמי דרך האחר מתוך תפיסה חינוכית-ערכית שרואה בקהילה כלי להעצמה.
יהודית, סמדר שירן גל קרן גפן זיו ונועהיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילהחינוך החניכים לבחירה, לקיחת אחריות ועיסוק בעשייה חברתית, פעילה, וחווייתית מתוך התנסותפעילות חברתית שיש בה קשר, חיבור ולהכניס אליה את התכנים שמתרחשים ביום יום כמו המסורות של אופק. להעלות את החינוך הבלתי פורמאלי לתוך היום לימודים כחלק מהכרח בתכנית להתפתחות אישית.בנייה והצמחה של יום זה כהרגל מהחט"ב והשרשה של יום זה לחט"ע בהמשך. להכניס לתוך היום אפשרויות בחירה שיאפשר לחניכים הנעה עצמית ומחוייבות.
ענבר שביט + נס כהןיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילההתפתחות אישית וערכיתתוכנית הליבה מושתתת על שני צירים מרכזיים: ציר התפתחותי –מותאם לשכבת הגיל. ציר ערכי - תרומה, קהילה, הנהגה חברתיתשילוב עיסוק חברתי ברוח בית חינוך אופק כחלק מרכזי בעשייה והתפתחות החניכים
כליל מאירסון, נירה בראונשטיין, סיגלית פרוחי, ליאת זולדןיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילההזדמנות למפגש חברתי, קשר עם המחנכת, זמן הפגתי, תחושת משמעות, פיתוח מיומנויות חברתיותיום בשבוע בו יש למידה אחרת המכוונת לגיבוש ובניית הקבוצה. ביצוע משהו משמעותי של תרומה לקהילה. יש מחויבות ליום ואחריות של החניכים לעשייה ביום. היום יהיה יום לימודים - יום חובה.גיבוש, העלאת מודעות לנושאים חשובים, פיתוח מיומנויות חברתיות, ידע כללי - וידע שלא נכנס לתוכניות הלימודים.
מיקה קיסוס, ליהי בללי, אורית קטן, אושרה כרמי, עינת ברט.יום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילהלגבש ולפצות על השנה שלא הייתה. הפוגה מהלימוד השוטף. לאפשר מרחב המאפשר לחניכים מקום ליזום להוביל ולצור, לבטא את עצמם. תכנון בקפידה שכולל את לוח השנה על פי האירועים והחגיםיום שבו מרוכזות הפעילויות החברתיות של השכבה. הכולל הכנת ערבים, סמינרים, חגים, של"ח ,פרוייקט קבוצתי. כל שכבה עובדת לקראת תוצר שכבתי חודשי, למשל: ערב, סמינר, חג, יום התנדבות וכדומה, השכבות הבוגרות מפעילות את השכבות הצעירות, למידה בחוץ.הכי חשוב, התפתחות והעצמה.
מיכל וגליתיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילההמטרה מיסוד הפעילות החברתית בזמן קבוע ושמירה על שעות הוראה. אפשור ליותר חניכים לקחת חלק.ליצור זמן קבוע לפעילות חברתית מגוונת : ערבי תרבות, חגים, טיולים , ימי שלח, משצים, וכו ובנוסף לאפשר למידה אחרת / פרטנית כך שהמערכת תהיה מסונכרנת וקבועה עם שעות ההוראה ( פגיעה מינימלית בשעות הוראה)ראה למעלה
רואן, ירדן, איריס, אדירהרחבת המקצועות בהם מתקיימת בחירה וחקרהרחבת המודל שמתקיים כיום בפרויקט של הנושא המשותף ויישומו במהלך מחצית במקצוע מסוים, החניכים ייקחו אחריות על כל תהליך הלמידה משלב בחירת נושא החקר, כתיבת המערכים והעברת התכנים. המורה הופך למנחה. התוצר הוא למידת עמיתיםהתנסות של החניכים בלמידה עצמאית, למידת חקר, גיבוש, שיתוף פעולה, לקיחת אחריות, עיסוק בתחומי עניין הרלוונטיים לחיים שלהם
כליל מאירסון, נירה בראונשטיין, סיגלית פרוחי, ליאת זולדןיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילההזדמנות למפגש חברתי, קשר עם המחנכת, זמן הפגתי, תחושת משמעות, פיתוח מיומנויות חברתיותיום בשבוע בו יש למידה אחרת המכוונת לגיבוש ובניית הקבוצה. ביצוע משהו משמעותי של תרומה לקהילה. יש מחויבות ליום ואחריות של החניכים לעשייה ביום. היום יהיה יום לימודים - יום חובה.גיבוש
כליל מאירסון, נירה בראונשטיין, סיגלית פרוחי, ליאת זולדןיום לימודים חברתי (יום בשבוע)-מכוון ללמידה חברתית ותרומה לקהילההזדמנות למפגש חברתי, קשר עם המחנכת, זמן הפגתי, תחושת משמעות, פיתוח מיומנויות חברתיותיום בשבוע בו יש למידה אחרת המכוונת לגיבוש ובניית הקבוצה. ביצוע משהו משמעותי של תרומה לקהילה. יש מחויבות ליום ואחריות של החניכים לעשייה ביום. היום יהיה יום לימודים - יום חובה.
שמות החברים/ות בצוותנושא השינויאחר-רשמו את הנושאבשביל מה? מטרת הנושאתאור הנושאחשיבות הנושא
Translate »
דילוג לתוכן