מגן ישראל

מגן חינוך

הצהרת הורים לעניין צירוף הבן/הבת לתוכנית מגן חינוך לצורך חזרה מלאה ללימודים.
  • פרטים אישיים של החניך/החניכה

  • אישורים וחתימות

  • בשדה חתימת ההורים הנכם מתבקשים לחתימה אלקטרונית אמצעי שייעל את קידום תהליך ההצטרפות לתוכנית מגן ישראל, במידה ותהיינה הסכמות בהיקף של 75% מהורי התלמידים בכל שכבת גיל. במידה ואינכם מעוניינים להשתמש במנגנון החתימה האלקטרונית, נבקשכם לאחר שליחת הטופס המקוון להוריד את קובץ ה-PDF, לחתום בסוף המסמך, לסרוק ולמסור את הטופס למחנכת הכיתה.
Translate »
דילוג לתוכן